Kérdése van? Kattintson ide
Versenyképesség fokozása
Ügyfélkör minőségi kiszolgálása
Kulcs munkatársak megtartása


Ahhoz, hogy egy szervezet növekedni, fejlődni tudjon, olyan munkavállalókra van szüksége, akik képesek alkotó módon hozzájárulni a termelési folyamatokhoz. Ennek alapvető feltétele, hogy a munkatársak a szervezet életciklusai során folyamatosan, újabb és újabb ismeretekre tegyenek szert, és a megszerzett tudásukat a gyakorlatban is hasznosítani tudják. Ezeknek az ismereteknek a megszerzése csak egy jól működő oktatási rendszerben valósítható meg.

A szakmai ismeretek megfelelő szintű elsajátítása a biztosítási szektorban elengedhetetlen. A magyar társadalom kifejezetten biztosító, illetve biztosítás ellenes. Ebben nagy szerepet játszik, hogy a 90-es évektől, tömegével jelentek meg a szektorban, olyan “biztosítósok”, akik nem kaptak megfelelő képzést. Sajnos a helyzet azóta sem javult jelentős mértékben, a piac nem tudja kivetni magából a pusztán jutalékra hajtó becstelen, simlis “üzletkötőket”.

A kötelezően előírt alapképzés és vizsga nem elégséges az ügyfél igények kielégítéséhez. Nem ritkán találkozunk olyan esetekkel, amikor az ügyfél pénzügyileg és biztosítás szakmailag is felkészültebb, mint az üzletkötő. Azt is ki kell jelenteni, hogy a piaci szereplők jelentős hányadánál nincs is igény a szakmai ismeretek elsajátítására, az egyetlen cél a szervezet finanszírozhatóságának fenntartása bármi áron. Ilyen környezetben pedig nem várható el a szakma megtisztulása, és a társadalmi elfogadottság növekedése.

Megfelelő szintű oktatási rendszert csak az érintett piaci szereplők szakmai összefogásával lehet megvalósítani. Erre jelenleg nem látunk egységes akaratot, sőt bizonyos rövidtávú, önző szempontok arra ösztönzik a szervezeteket, hogy fenntartsák a jelenlegi állapotokat, és ne képezzenek jó szakembereket. A szakma elöregedése viszont megállíthatatlan. Ha semmi nem változik ezen a fronton, akkor öt, tíz év múlva egyszerűen nem lesz elegendő biztosítási szakember az országban.

Mivel cégünk a rendszerein keresztül jelen van a biztosításközvetítők mindennapjaiban, felvállaltuk azt a szerepet is, hogy az oktatási területen nyújtsunk szolgáltatásokat. Rendszerünkön keresztül, a felhasználók számára elérhetővé tesszük, mind a saját szervezésben megrendezésre kerülő tréningeket, konferenciákat, mind azon piaci szereplők rendezvényeit, akik a biztosításközvetítők részére kínálnak képzéseket.

1036 Budapest, Lajos utca 93-99.
06-1 244-8066
mail@sktrend.hu